חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ב"נ בשוקי הון-הבורסה והמסחר בני"ע
  Stock Exchange & Security Tradings  
1231-3352
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  ב'2015-2130253 רקנאטישיעור מר גולדנברג ראובן יו
גב' הראל בן זאב רונית
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

דרישות קדם:  יסודות המימון בציון 78 לפחות

הקורס דן במבנה שוק ניירות הערך והבורסה.

יוצגו מאפייני הבורסה בישראל ושל בורסות מרכזיות בעולם, תוך הדגשת המבנה המוסדי והחוקי, כללי הרישום, השימור ושיטות המסחר בניירות הערך ובמכשירים הפיננסיים.

דגש מיוחד יושם על שיטת הרצף למסחר בניירות ערך ובנגזרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.  

 

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3352-01 ב"נ בשוקי הון-הבורסה והמסחר בני"ע
Stock Exchange & Security Tradings
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר גולדנברג ראובן יו

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת