חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אופציות ומכשירים עתידיים
  Options and Futures  
1231-3344-01
ניהול | תכנית במנהל עסקים
סמ'  א'2015-2130253 רקנאטישיעור ות ד"ר מופקדי טל
סילבוס מקוצר

 היקף הקורס:  1 י"ס

קורס מתקדם בנושא אופציות, מכשירים עתידיים ובמכשירים פיננסים נגזרים אחרים. הקורס מתמקד בתמחור ניירות ערך אלה ובשימוש שניתן לעשות בהם לניהול וניטרול סיכונים. בנוסף דן הקורס במודלים הכלכליים והמתימטיים עליהם מבוססות שיטות התמחור, במגבלות התיאורתיות והאמפיריות של המודלים ובאסטרטגיות השקעה המשלבות מכשירים נגזרים.

 

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3344-01 אופציות ומכשירים עתידיים
Options and Futures
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר מופקדי טל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת