חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אופציות ומכשירים עתידיים
  Options and Futures  
1231-3344
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1845-2000103 רקנאטישיעור ות פרופ קלעי אבנר
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

דרישות קדם:  תורת ההשקעות וניתוח ני"ע

 

קורס מתקדם בנושא אופציות, מכשירים עתידיים ובמכשירים פיננסים נגזרים אחרים. הקורס מתמקד בתמחור ניירות ערך אלה ובשימוש שניתן לעשות בהם לניהול וניטרול סיכונים. בנוסף דן הקורס במודלים הכלכליים והמתימטיים עליהם מבוססות שיטות התמחור, במגבלות התיאורתיות והאמפיריות של המודלים ובאסטרטגיות השקעה המשלבות מכשירים נגזרים.

 

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3344-01 אופציות ומכשירים עתידיים
Options and Futures
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ קלעי אבנר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת