חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ניהול בנקאי
  Bank Management  
1231-3332
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  א'1845-2000253 רקנאטישיעור ות ד"ר רבינוביץ יובל
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

דרישות קדם:  יסודות המימון בציון 78 

בקורס זה נדון במספר נושאים מרכזיים הנוגעים לניהול התפעולי והאסטרטגי של המוסד הבנקאי (להבדיל מהניהול הפיננסי). הדגש יושם על נושאים שהם ייחודיים לענף הבנקאות. בכל תחום נדון תחילה בבסיס התיאורטי והעקרוני ולאחר מכן בהיבטים האמפיריים והנורמטיביים תוך התייחסות לבעיות המיוחדות של ענף הבנקאות בישראל. לתחומים מקצועיים מובהקים יוזמנו מרצים אורחים מהמוסדות הבנקאיים. הנושאים העיקריים בקורס הם: תהליך הייצור של הפירמה הבנקאית – תשומות, תפוקות, יתרונות לגודל ולמגוון, יעילות, גרעיני שליטה, מבנה המערכת – ריכוזיות, תחרות, אחזקות בתאגידים ריאליים, הסינוף הבנקאי – פריסה, הערכת רווחיות, כח אדם, השפעת שינויים טכנולוגיים.

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3332-01 ניהול בנקאי
Bank Management
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר רבינוביץ יובל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת