חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ניהול סיכונים פיננסיים בבנקאות
  Financial Risk Management in Banking  
1231-3330
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1845-2000253 רקנאטישיעור ד"ר רבינוביץ יובל
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס להציג ולנתח את הנושאים המרכזיים בניהול פיננסי (עסקי) של מוסד בנקאי. יוצגו הבעיות העומדות בפני המנהל של פירמה בנקאית, וידונו שיטות חדישות לתכנון ולניהול פיננסי של בנק, תוך הדגשת קשרי הגומלין בין ההחלטות השונות ותוך התחשבות באילוצים חיצוניים ושיקולי מדיניות. דגש מיוחד יושם על ניהול הסיכונים שהפירמה הבנקאית חשופה להם. ינותחו השיטות השונות לאמידת החשיפה והדרכים לצמצום הסיכונים. בכל נושא ייעשה ניסיון לשלב בין הבסיס התיאורטי לבין המציאות של מערכת הבנקאות בישראל
 
 
סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3330-01 ניהול סיכונים פיננסיים בבנקאות
Financial Risk Management in Banking
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר רבינוביץ יובל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת