חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מדיניות בנקאית פיננסית
  Bank Financial Policy  
1231-3330
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1845-2000253 רקנאטישיעור ות ד"ר רבינוביץ יובל
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

דרישות במקביל:  תורת ההשקעות וניתוח ני"ע 

מטרת הקורס להציג ולנתח את הנושאים המרכזיים בניהול פיננסי (עסקי) של מוסד בנקאי. יוצגו הבעיות העומדות בפני המנהל של פירמה בנקאית, וידונו שיטות חדישות לתכנון ולניהול פיננסי של בנק, תוך הדגשת קשרי הגומלין בין ההחלטות השונות ותוך התחשבות באילוצים חיצוניים ושיקולי מדיניות. דגש מיוחד יושם על ניהול הסיכונים שהפירמה הבנקאית חשופה להם. ינותחו השיטות השונות לאמידת החשיפה והדרכים לצמצום הסיכונים. בכל נושא ייעשה ניסיון לשלב בין הבסיס התיאורטי לבין המציאות של מערכת הבנקאות בישראל
 
 
סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3330-01 מדיניות בנקאית פיננסית
Bank Financial Policy
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר רבינוביץ יובל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת