חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מימון וכלכלת נדל"ן
  Real Estate Finance and Economics                                                                    
1231-3312
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  א'1545-1830103רקנאטי - מנהל עסקיםשיעור פרופ בן-שחר דן
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס מציג סוגיות כלכליות ומימוניות מרכזיות הקשורות בעסקאות בתחום נדל"ן. דגש מיוחד יינתן ללימוד והבנת האינטראקציה בין משתנים העומדים בבסיס קבלת החלטות בנדל"ן. בין הנושאים שיידונו בקורס: שווי משקל בשוק נכסי הנדל"ן, אמידת השינויים במחירי הנדל"ן, סיכונים בנדל"ן, שוק המשכנתאות (כולל הכרת מכשירי הלוואות המשכנתא השונים, בחירה בין משכנתאות, השוק המשני למשכנתאות ואופציות לפרעון מוקדם ולחדלות פרעון) והתנהגות לא רציונאלית בשוק הנדל"ן.
 
סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3312-01 מימון וכלכלת נדל"ן
Real Estate Finance and Economics
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ בן-שחר דן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת