חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תכנוני מס בחברות היי-טק ובחברות בינלאומיות
  Tax Planning in Hi-Tech Corporations and in International Co  
1231-3234
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1715-2000303 רקנאטישיעור מר דוידוב אמיר
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

בקורס יילמדו היבטים בעיצוב עסקאות בינ"ל, לרבות עיצוב פעילות עסקית בחברות היי-טק.

הנושאים העיקריים שיידונו בקורס הינם: תגמול עובדים בחברות היי-טק; תכנון מבנה האחזקה הבינ"ל; הדרכים המומלצות להנפקת מניות בישראל ובחו"ל; קרנות הון סיכון.  

 

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3234-01 תכנוני מס בחברות היי-טק ובחברות בינלאומיות
Tax Planning in Hi-Tech Corporations and in International Co
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר דוידוב אמיר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת