חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ניהול שרשרת אספקה בראייה סביבתית
  Green Supply Chain Management  
1231-3019
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
סמ'  א'1545-1830305 רקנאטישיעור ד"ר בלאס ורד
הקורס מועבר באנגלית
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מתמקד בהבנת נושאים ואתגרים שונים בתחום ניהול שרשרות אספקה בדגש על ראייה סביבתית. ניהול שרשרות אספקה הינו תחום נרחב שמהווה נדבך חשוב בכל חברה. עם התפתחות המודעות לנושאי סביבה אצל חברות, נכנסו בשנים האחרונות שיקולים סביבתיים וחברתיים בניהול ועיצוב שרשרות אספקה. במהלך הקורס ייחשפו הסטודנטים לשיקולים והיבטים סביבתיים בנושא ניהול שרשרות אספקה על מנת להפחית את הפגיעה בסביבה ותוך שמירה על תחרותיות ושיפור הביצועים הכלכליים.

 

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3019-01 ניהול שרשרת אספקה בראייה סביבתית
Green Supply Chain Management
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר בלאס ורד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת