חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  גישות ליעילות סביבתית בסביבה עסקית
  Measuring Eco-Efficiency in Business Context  
1231-3018
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
סמ'  א'1545-1830305 רקנאטישיעור ד"ר בלאס ורד
הקורס מועבר באנגלית
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מתמקד בהבנת השימוש בכלים כמותיים ניהוליים שונים למדידה של יעילות סביבתית במוצרים, חברות וסקטורים. הקורס מקנה לתלמידים מושגי יסוד בתחום ניהול איכות סביבה ואקולוגיה תעשייתית, בוחן את השימוש בכלים השונים והקשר לסביבה העסקית. בכך מכשיר הקורס את התלמידים להתמודד טוב יותר עם נושא היעילות הסביבתית-כלכלית הנמצא בעלייה מתמדת בסולם העדיפויות העסקי.

 

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3018-01 גישות ליעילות סביבתית בסביבה עסקית
Measuring Eco-Efficiency in Business Context
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר בלאס ורד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת