חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיטות אנליטיות לניהול
  Analytical Methods for Management  
1231-3010
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
סמ'  א'1545-1830253 רקנאטישיעור פרופ אביב יוסי
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

בקורס יילמדו מודלים כמותיים שמטרתם לסייע בתהליך קבלת ההחלטות בפונקציות הניהוליות השונות כמו מימון-חשבונאות, ייצור ושיווק. הקורס יעסוק בניתוח מיני אירועים, בניית מודל חישובי מתאים ושימוש בתוכנות מחשב זמינות לניתוח האירועים ולפתרונם. הקורס ידון בבעיות דטרמיניסטיות (ללא אי-ודאות) וסטוכסטיות (הסתברותיות).

בקורס יילמדו הנושאים האלה: הקדמה - חקר ביצועים מהו?; תכנון לינארי ולא לינארי; תורים; סימולציה.

 

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3010-01 שיטות אנליטיות לניהול
Analytical Methods for Management
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ אביב יוסי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת