חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ניהול צוותים בפרויקטים
  Management Project Team  
1221-9002-01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
ניהול | חוג לניהול
סמ'  ב'1700-1945301 כיתות דן דודשיעור ד"ר הולצמן ורד
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

 הקורס אינו  מיועד לתלמידים הלומדים בחוג לניהול.

תקציר הקורס בעברית:

מטרת הקורס הינה להכיר, לבחון וליישם את הגישות, הטכניקות והכלים המשמשים לניהול אפקטיבי של צוותים בפרויקטים. הקורס יכלול היכרות עם מושגי יסוד בניהול, לימוד שלבי מחזור החיים בפיתוח מוצר או מערכת ותחומי הידע של פרויקטים, ויתמקד בהבנה של תהליכי ניהול אפקטיבי של צוותים וקבוצות עבודה להשגת יעדים בסביבה דינאמית ותחרותית.

 תקציר הקורס באנגלית:

The course aims to introduce, analyze and implement the approaches, techniques and tools that are used for effective project team management. The course includes introduction to the essential background of project management, understanding the product or system development life cycle and the project management knowledge areas. The course focuses on the effective team and group management processes to achieve business objectives in a dynamic and competitive environment. 

 

סילבוס מפורט

ניהול | חוג לניהול
1221-9002-01 ניהול צוותים בפרויקטים
Management Project Team
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר הולצמן ורד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת