חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ניסויים עסקיים דיגיטליים מקוונים
  Digital Business Experiments  
1221-7023
ניהול | חוג לניהול
קבוצה 01
סמ'  א'1000-1200304 רקנאטישיעור ד"ר בר-גיל שגית
סילבוס מקוצר

​קורס בלימודי ההקבץ: ניהול נתוני עתק ובינה עסקים. Big Data-

דרישות קדם: מבוא לאנליטיקה עסקית,  סטטיסטיקה לניהול בציון 78 (תלמידי החוגים: מדעי המחשב סטטיסטיקה, מדעים להייטק - פטורים מדרישה זו). נא לעיין גם בתכנית הלימודים.

​תיאור הקורס

בעידן הדיגיטלי, תהליכים עסקיים, תהליכים צרכניים ותהליכים חברתיים מבוצעים בהיקף נרחב בסביבה מקוונת - אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות ומכשירים חכמים. כלים מקוונים אלו מאפשרים איסוף נתונים שוטף על כלל הפעילויות, משלב איסוף המידע של הצרכן או החברה, דרך שלבי קביעת ההעדפות ועד לשלב קבלת ההחלטה. השימוש הנרחב בטכנולוגיה זו מאפשר ביצוע ניסויים דיגיטליים מקוונים ברמת הפרט, (micro-level) באופן שוטף ובהיקף נרחב על אלפי צרכנים. ניסויים אלו מהווים אחד מהכלים החשובים ביותר להבנת הסיבות לפעילות צרכנים ולקביעת אסטרטגיה עסקית אפקטיבית. עם זאת, מורכבות הניסויים מציבה אתגרים בתכנונם ובניתוחם ואף מעלה שאלות אתיות בנוגע לגבולות וכללי השימוש בניסויים. קורס זה מתמקד בהבנת היישומים העסקיים של ניסויים דיגיטליים רחבי היקף. בקורס נעמוד על סוגי הניסויים השונים והשימושים השונים של כל סוג: נלמד היבטי תכנון ועיצוב של ניסויים דיגיטליים תוך דגש על הבנת הקשר סיבתי וההבדל מקורלציה; נדון בשיטות לניתוח והערכת תוצאות הניסויים; נסקור כלים לביצוע ניסויים מקוונים ונתכנן ניסויים מקוונים באחד מכלים אלו. בנוסף, נדון בשאלות האתיות העולות משימוש בניסויים אלו ובטכניקות ונורמות הנדרשות להגדרת תחום מתפתח זה.

סילבוס מפורט

ניהול | חוג לניהול
1221-7023-01 ניסויים עסקיים דיגיטליים מקוונים
Digital Business Experiments
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר בר-גיל שגית

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת