חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית- חוג לניהול
  Participation in Experimentation At the Faculty of Managemen  
1221-1112-01
ניהול | חוג לניהול
סמ'  א' תרגיל
סמ'  ב' תרגיל
סילבוס מקוצר

 תלמידי שנה א' בחוג לניהול , מחוייבים להשתתף ב- 4 שעות מחקר במהלך השנה האקדמית הראשונה. השלמת שעות המחקר הינה תנאי מקדים להרשמה לקורסי שנה ב'- יסודות השווק ושיטות מחקר אמפירי.

הרישום לקורס ייעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג.

ההרשמה למחקרים ומעקב אחר צבירת שעות חתימה (שעות של השתתפות במחקרים), הינם באחריות התלמיד, ונעשים באמצעות מערכת ניהול המחקרים של המעבדה ההתנהגותית. הגישה למערכת היא באמצעות אתר מערכת ניהול המחקרים -http://recanati-tau.sona-systems.com/

במערכת ניהול המחקרים קיימת רשימה מעודכנת של תלמידי שנה א' בחוג לניהול. בתחילת שנת הלימודים יישלח מייל לכל תלמיד ששמו מופיע במאגר, הכולל שם משתמש וסיסמא אישית. באחריות כל תלמיד שלא קיבל מייל לפנות לאחראי המעבדה להסדרת קבלת שם משתמש וסיסמא.

 על המחקרים השונים המתנהלים במעבדה ניתן ללמוד בערוצים הבאים: זימונים שישלחו באמצעות הדוא"ל, אתר האינטרנט של מערכת ניהול המחקרים, מודעות ברחבי הפקולטה לניהול.

 בתום כל מחקר יינתן אישור על ההשתתפות במחקר. אישור על השתתפות במחקר שנערך פיזית במעבדה, יינתן באמצעות חתימה על טופס מעקב המחקרים, אותו ניתן להוריד מאתר המעבדה ההתנהגותית. אישור על השתתפות במחקרי "און ליין" הינו קוד רנדומאלי שניתן בתום כל ניסוי. על מנת לשמור על פרטיות הנבדקים, החוקרים אינם יכולים לקשר בין קוד זה לבין תשובות הנבדקים במחקר. באחריות הנבדקים לשמור קוד זה. הקוד מהווה הוכחה להשתתפות במחקר.

באחריות כל תלמיד שהשתתף במחקר לוודא כי שעות המחקרים שהשתתף בהם נרשמו על שמו במערכת ניהול המחקרים. תלמיד שהשתתף במחקר ושעות החתימה לא עודכנו לו במערכת, יפנה לנסיין האחראי לאותו מחקר. במידת הצורך ניתן לפנות לאחראי המעבדה ההתנהגותית.

לבירורים נוספים ושאלות ניתן להיכנס לאתר המעבדה: http://recanati-tau.sona-systems.com/,

או לפנות לאחראית המעבדה דקלה פרץ בדוא"ל: diklaperez@post.tau.ac.il

 

סילבוס מפורט

ניהול | חוג לניהול
1221-1112-01 השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית- חוג לניהול
Participation in Experimentation At the Faculty of Managemen
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת