חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מסוי חברות מתקדם
  Advanced Corporate Taxation  
1211-4132-01
ניהול | חוג לחשבונאות
סמ'  א'104 רקנאטישיעור גב' יוסף צפורה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

דרישות קדם:  מסוי מקרקעין, מסים עקיפים

מטרות הקורס הינן הקניית ידע בתחום מסוי תאגידים מתקדם, לרבות: מסוי חברות מיוחדות ושותפיות, שינויי מבנה וכו'.
בנוסף, הקורס יקנה ידע בתחום סוגיות מסוי מיוחדות, לרבות חוק עידוד השקעות הון.

סילבוס מפורט

ניהול | חוג לחשבונאות
1211-4132-01 מסוי חברות מתקדם
Advanced Corporate Taxation
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | גב' יוסף צפורה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת