חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  "כחול זה צבע של בנים"? - תרגיל
  "is Blue for Boys"? - Study Group  
1071-2330-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  ב'1000-1200112 שרתתרגיל פרופ יואל דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת התרגיל ליצור הזדמנות לשיחה משמעותית בקבוצה קטנה על חומר הקורס ולאפשר דיון במחשבות וברגשות שיתעוררו במהלך השיעורים. החשיפה לסוגיות הקשורות במין ובמגדר מעלה לרוב שאלות ותהיות לגבי עצמנו, החברה שאנחנו חיים בה, החינוך שקיבלנו והבחירות שלנו. התרגול ייתן מקום לתהיות ולשאלות הללו, במטרה להפוך את החוויה הלימודית שלכן/ם למשמעותית יותר. לא מדובר בחזרה על התכנים שנלמדו בשיעור אלא בשיחה קבוצתית על נושאים משמעותיים העולים מן הקורס. זו הזדמנות עבורכן/ם להשמיע את קולכם ולברר סוגיות מהותיות שמעלה החומר, הן ברמה האינטלקטואלית והן ברמה הרגשית והחוויתית. קבוצת התרגיל פתוחה לתלמידי הקורס "כחול" של השנה ולתלמידי השנים הקודמות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת