חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לתורות האישיות
  Introduction to Theories of Personality  
1071-1123
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
קבוצה 01
סמ'  ב'1600-1800223 גילמןשיעור פרופ שפס גל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

באמצעות הרצאות פרונטאליות לכלל תלמידי שנה א', יסקור הקורס את שאלות היסוד של תחום האישיות ואת תיאוריות האישיות המרכזיות. ייסקרו תיאוריות ממגוון גישות תיאורטיות וכן ממצאים אמפיריים המעריכים את התיאוריות הללו.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת