חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא למדעי הפסיכולוגיה
  Introduction to Psychological Sciences  
1071-1102
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
קבוצה 01
סמ'  א'0830-1000 שיעור פרופ יובל גלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא לחשוף את התלמידים לנושאים מרכזיים בחקר המדעי של תהליכים מנטליים והתנהגות. יושם דגש בעיקר על השאלה כיצד ניתן לחקור תהליכים ומשתנים פסיכולוגיים בשיטות מדעיות אמפיריות. הקורס יכלול את הנושאים המרכזיים בתחום הפסיכולוגיה בינהם למידה, קוגניציה, חקר המוח, פסיכולוגיה חברתית, אישיות, התפתחות ופסיכופתולגיה. הקורס ישלב סקירה של מחקרים קלאסיים עם מחקרים עדכניים בתחומים השונים. הקורס כולל  8 הרצאות מקוונות ו 4-5 הרצאות פרונטליות בכיתה בהתאם לתאריכים שיפורטו בסילבוס הקורס.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת