חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  ארגונים וחברה
  Organizations and Society  
1041-2608-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  א'1600-1900004 נפתלישיעור ות פרופ קלב אלכסנדרה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
לקורס שני חלקים. החלק הראשון יוקדש לסקירת התחום הקרוי "סוציולוגיה של ארגונים". הוא יתמקד בתיאוריות האדמיניסטרטיביות הראשונות, בתיאוריות פוליטיות, בתיאורית המערכות, בתיאוריה המוסדית, בתיאוריה האקולוגית ובתיאוריה הריבודית. מגוון הגישות יאפשר זוויות ראיה אלטרנטיביות להבנת תופעות כמו מבנה ארגוני, חלוקת עבודה, היררכיה וביורוקרטיה. בחלקו השני יעסוק הקורס בארגונים כמערכות שמייצרות אי שיוויון חברתי ויבחן באופן ביקורתי את הזוויות התרבותיות, היסטוריות, חוקתיות וכלכליות של אי שוויון ארגוני.
Course description

 

The course has two parts. The first will provide a review of the field of knowledge traditionally called “Sociology of Organizations”. We will discuss, in a critical way, administrative, political, institutional and ecological theories of organizations and use these alternative perspectives for developing a rich understanding of organizational processes such as division of labor, hierarchy and bureaucracy. The second part of the course will be devoted to social inequality as generated in organizations, critically examining its cultural, historical, legal and economic aspects.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-2608-01 ארגונים וחברה
Organizations and Society
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | פרופ קלב אלכסנדרה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1