חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  יסודות הפסיכולוגיה החברתית
  Foundations of Social Psychology  
1041-2605-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  א'0830-1100210 נפתלישיעור ות ד"ר קריכלי כץ תמר טובה
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
דיון בתאוריות המרכזיות בפסיכולוגיה חברתית, הנחות המוצא שלהן והבעיות שהן מעלות וכן בשיטות המחקר. בין הנושאים שידונו: חיברות, סטטוס, אישיות ומבנה חברתי, אינטרקציה סימלית, התנהגות הפרט בקבוצה. חובות התלמיד: הגשת תרגילים בכתב ובחינה מסכמת.
Course description

Major theoretical perspectives in social psychology, their assumptions and problems will be discussed, as well as methodological issues. Issues to be discussed (among others): socialization, status, social structure and personality, symbolic interaction, interpersonal processes and group dynamics.
Written assignments and a final exam.

 
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-2605-01 יסודות הפסיכולוגיה החברתית
Foundations of Social Psychology
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר קריכלי כץ תמר טובה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1