חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יחסי אהבה שנאה: ארה"ב והעולם מווילסון עד טראמפ
  Love Hate Relations: America and the World From Wilson to Trump  
1035-4041-01
מדעי החברה
סמ'  ב'1400-1700206 נפתליסמינר ד"ר פרומר יואב
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

בחירתו לנשיאות של דונאלד טראמפ תחת סיסמת הבחירות "אמריקה ראשונה" (American First) והמהפכה שהוא מחולל במדיניות החוץ האמריקאית מאיימות על הישרדות הסדר העולמי שארה"ב בנתה ועיצבה במאה השנה האחרונות. הקורס יבחן את התפתחות מדיניות החוץ האמריקאית לאורך השנים: החל בהפיכתה  למעצמה עולמית תחת הנשיא וילסון (במלחמת עולם הראשונה), דרך גיבוש "המאה האמריקאית" במלחמת העולם השניה והמלחמה הקרה, ועד לעידן ההגמוניה החד-קוטבית שלאחר סיום המלחמה הקרה. המטרה המרכזית של הקורס תהיה לבחון באמצעות מקרי בוחן ומקורות היסטוריים מגוונים את העלות, התועלת והמורשת של תהליך זה ולהבין מדוע וכיצד השתבשו יחסיה של ארה"ב עם העולם באופן שיצר את התנאים להחלטתו של טראמפ לסלול דרך חדשה-ישנה שתסיג את אמריקה ממקומה המרכזי במערכת היחסים הבינלאומיים.  

Course description

Donald Trump's election to the presidency under the promise of an "America First" foreign policy, and the revolutionary changes that he already brought to America's foreign relations, significantly undermine the Liberal International order that the US began establishing a century ago. This course will trace the evolution of America's modern foreign policy: from its rise to globalism under President Wilson (in WWI), through the founding of the "American Century" during WWII and and the Cold War, and all the way to its post-Cold War Uni-polar hegemonic reign and its ultimate rejection in the Trump presidency. The course's main goal will be to critically engage case studies and a variety of historical sources that help illuminate the costs, benefits and ultimate legacies of America's foreign policies over the past century in a way that helps understand if, how and why things went so wrong that it could justify Trump's decision to drastically change course and disengage from the world and its ever growing set of challenges.     

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת