חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הקולנוע והסכסוך הישראלי פלשתיני
  Cinema and the Israeli-Palestinian Conflict  
1031-4493-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1600-1900108 נפתליסמינר פרופ גמאל אמל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יעסוק בסכסוך הישראלי – פלסטיני באמצעות ההשוואה בין סרטים שהופקו על ידי ישראלים לעומת סרטים שהופקו על ידי פלסטינים על הסכסוך. המטרה של הקורס היא לעמוד על אספקטים שונים של הסכסוך ובעיקר הממדים האסתטיים, האתיים והנרטיביים שלו. הקורס בחר בסרטים במקום טקסטים כתובים, כדי לאפשר מבט עמוק יותר על הזיקה בין הממדים התודעתיים והוויזואליים של הסכסוך וכיצד הזיקה בין ממדים אלה מאפשרת לעמוד על עומק הסכסוך ומורכבותו בצורה טובה יותר. השימוש בקולנוע כשדה מרכזי להתבוננות בסכסוך תואמת את ההתפתחויות של השנים האחרונות, היכן שהיצירה הקולנועית הפכה למרכזית בהתייחסות לסכסוך והתפתחויותיו. במהלך הקורס ינותחו כעשרה סרטים שונים ותהיה התייחסות להקשר ההיסטורי, התרבותי והפוליטי של כל סרט, במטרה להבין לעומק את הקשר בין היצירה לבין התפתחות של הסכסוך. הקורס ידגיש את הדילמות האנושיות והמוסריות העולות בסרטים וימחיש את ההשלכות שלהן על חיי היומיום של ישראלים ופלסטינים.​

Course description

The course examines the Israeli-Palestinian conflict from the stand point of its cinematic representations in Israeli and Palestinian films. The aim is to explore various aspects of the conflict, especially the esthetic, ethic and narrative dimensions. The course chose cinematic representations rather than regular texts in order to point out the relationship between visual and conceptual aspects of the conflict and their importance in understanding its deep causes. The choice to examine movies about the conflict reflects the developments of the last few years, in which cinematic representations of the conflict have become a major arena of competition. Ten films will be examined and their historical, cultural and political dimensions will be explored. The course will emphasize the human and moral dilemmas raised in the movies and point out their implications on the daily life of Israelis and Palestinians.  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת