חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  כלכלה פוליטית בינלאומית
  International Political Economy  
1031-4479-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1800-2100204 נפתלישיעור פרופ מרגלית יותם
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

שלוש פרדיגמות עיקריות מוכרות בחקר הכלכלה הפוליטית הבינ"ל: ליברליזם, מרקנטליזם ומרקסיזם. הקורס בוחן את התפתחות המערכת הכלכלית-פוליטית הבינ"ל, את תפקיד החברות הרב לאומיות בה, ואת הפוליטיקה של המימון והסחר הבינ"ל, כל זאת מהזווית הנפרדת של כל אחת מהפרדיגמות הנ"ל. הדיון מדגיש את המערכת שלאחר מלחמת העולם השנייה אך עוסק גם בתקופות קודמות.

Course description
Three major paradigms are known in the study of International political economy: Liberalism, Mercantilism and Marxism. This course examines the historical development of the international political economic system, the role of multinational corporations in it, and the politics of finance and trade, all from the different perspectives of each of the above paradigms. The course also emphasizes the respective roles of domestic politics and international politics in shaping the world economy. The discussion focuses on, but is not limited to post- WW2 system.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת