חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אקונומטריקה א'
  Econometrics I  
1011-4205
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
קבוצה 01
סמ'  א'1530-2015 שיעור ות ד"ר בן משה דן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא הקניית כלים אנליטיים לאמידת קשרים כלכליים. נתמקד במודל הרגרסיה הקלאסי ובסטיות ממנו. נלמד על שיטת ריבועים פחותים ועל שימוש במשתני עזר. נלמד גם על שיטת ה-GMM ועל שיטת הנראות המקסימאלית לאמידת מודלים של בחירה בדידה.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-4205-01 אקונומטריקה א'
Econometrics I
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר בן משה דן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת