חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אקונומטריקה א'
  Econometrics I  
1011-4205
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
קבוצה 01
סמ'  א'1600-1800 שיעור ות ד"ר בן משה דן
סמ'  א'1800-2000 שיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא הקניית כלים אנליטיים לאמידת קשרים כלכליים. נתמקד במודל הרגרסיה הקלאסי ובסטיות ממנו. נלמד על שיטת ריבועים פחותים ועל שימוש במשתני עזר. נלמד גם על שיטת ה-GMM ועל שיטת הנראות המקסימאלית לאמידת מודלים של בחירה בדידה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת