חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב'
  Game Theory and Economics of Information II  
1011-4104
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
קבוצה 01
סמ'  ב'0900-1200001 ביה"ס לכלכלהשיעור ות פרופ אליעז כפיר
סמ'  ב'0900-1200001 ביה"ס לכלכלהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

משחקים ביסיאנים ועיצוב מכניזמים, מודלים של מיקוח, מכרזים, screening" "signaling, adverse selection, ו-moral hazard.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת