חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'
  Game Theory and Economics of Information I  
1011-4101
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
סמ'  ב'0900-1200001 ביה"ס לכלכלהשיעור ות פרופ אליעז כפיר
סמ'  ב'0900-1200001 ביה"ס לכלכלהשיעור ות
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

נבחן מושגי פתרון שונים למשחקים בצורה אסטרטגית ובצורה רחבה.נדון במשחקים חוזרים .

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-4101-01 תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'
Game Theory and Economics of Information I
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ אליעז כפיר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת