חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'
  Game Theory and Economics of Information I  
1011-4101
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
קבוצה 01
סמ'  ב'0900-1200001 ביה"ס לכלכלהשיעור ות פרופ אליעז כפיר
סמ'  ב'0900-1200001 ביה"ס לכלכלהשיעור ות
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
נבחן מושגי פתרון שונים, למשחקים בצורה אסטרטגית ובצורה רחבה. נדון במשחקים חוזרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת