חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית
  Israel and the Global Economy  
1011-2110-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1400-1600001 ולפסון הנדסהשיעור ות פרופ ליידרמן ליאונרדו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמות: ציון עובר ביסודות הכלכלה, לימוד בעבר וזכאות של מתמטיקה א'
היקף הקורס: 2 ש"ס
​מטרת הקורס: הקורס יהווה מעין מבוא למאקרו כלכלה עם דגש רב על המשק הישראלי והסביבה הגלובלית. יוסברו וינותחו בו המושגים הבסיסיים כגון צמיחה כלכלית, תעסוקה ואבטלה, מאזן התשלומים, מדיניות פיסקלית ומונטרית, שער החליפין, וכדומה. אנו נעשה שימוש רב ביישום המושגים הנ"ל ואחרים ובאקטואליה הכלכלית בעולם ובארץ. למשל, נדון בקורס בנושאים כגון ברקזיט, מדיניות ממשל טראמפ, המצב הכלכלי בסין, וכדומה. הקורס יתרום להבנת נושאי מאקרו כלכלה אקטואליים.
​נושאים עיקריים: צמיחה כלכלית ורמת הפעילות המשקית, שוק העבודה ושיעור האבטלה, אינפלציה ונזילות מונטרית, מאזן התשלומים ותנועות הון בינ"ל, גלובליזציה, חלוקת ההכנסות והרכוש, מדיניות תקציב המדינה ומערכת המסים, מדיניות בנק מרכזי ורמת הריבית במשק, השפעת הגורמים הדמוגרפים על הכלכלה, ויכוחים בין אסכולות שונות במאקרו כלכלה, תחזיות כלכליות.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-2110-01 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית
Israel and the Global Economy
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ ליידרמן ליאונרדו

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת