חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי
  Microeconomics B - Welfare Economics and General Equilibrium  
1011-2109-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'1600-1900011 ביה"ס לכלכלהשיעור ד"ר בינסקי הדר
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמות: ציון עובר במתמטיקה לכלכלנים א'+ב', לימוד בעבר וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'
היקף הקורס: 5 ש"ס

הקורס עוסק בבעיות הכרוכות בהקצאת משאבים מוגבלים העומדים לרשותו של משק. מוצעת הגדרה ליעילות כלכלית, מוצגים קריטריונים להערכת יעילות, ותבחינים אלה משמשים לצורך הערכת יעילותם של מנגנוני הקצאה שונים, ובפרט מנגנוני השוק - בהקשרים של צריכה, יצור ומסחר בתנאי אי ודאות. יעילותו של מנגנון השוק התחרותי מוצגת באמצעות משפטי הרווחה של תורת הכלכלה, ובאמצעות הצגת העיוותים הנגרמים על-ידי התערבות במנגנון התחרותי באמצעות מיסים או מגבלות מסחר (כמו שכר מינימום). כמו כן, נבחנות הסתייגויות ממשפטי הרווחה ומוצגים כשלי שוק במצבים של השפעות חיצונות, משאבים ציבוריים ומוצרים ציבוריים, בהם מנגנון השוק אינו מצליח להביא ליעילות בהקצאת המשאבים.

Course description
The course is devoted to the question of how resources are allocated in an economy. Economic efficiency is defined, and competitive equilibrium is defined and explained. The conditions under which competitive equilibria are economically efficient are discussed (Welfare Theorems), as well as what happens when these conditions are not satisfied (market failures).
סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-2109-01 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי
Microeconomics B - Welfare Economics and General Equilibrium
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר בינסקי הדר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת