חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לאקונומטריקה
  Introduction to Econometrics  
1011-2106-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'1000-1200012 ביה"ס לכלכלהשיעור פרופ כהן אלמה
סמ'  א'1000-1200012 ביה"ס לכלכלהשיעור
ד"ר שלוסר אנליה לאורה
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמות: ציון עובר בסטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב', במתמטיקה לכלכלנים א', נבחן במתמטיקה לכלכלנים ב', לימוד בעבר וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'.
היקף הקורס: 6 ש"ס

קורס זה עוסק בנושאים הבאים:
(1) מושגי יסוד בסטטיסטיקה;
(2) רגרסיה של משתנה יחיד
(3) רגרסיה מרובה
(4) מבחני השערות וחיזוי (Hypothesis Testing and Forecasting);
(5) שחרור ההנחות הקלאסיות: (א) השמטת משתנים, (ב) שונות שונה (Heteroscedasticity);
(6) משתני עזר (Instrumental Variables) ומשוואות סימולטניות
(7) מודל של הפרש הפרשים, מודלים עם אפקטים קבועים (Fixed Effects)
הקורס משלב בין הקניית ידע תיאורטי לבין ניתוח מעשי של נתונים בעזרת תכנת R

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-2106-01 מבוא לאקונומטריקה
Introduction to Econometrics
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ כהן אלמה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת