חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח
  Macroeconomics b - Equilibrium, Policy and the Open Economy  
1011-2105-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'1700-2000001 ביה"ס לכלכלהשיעור ד"ר וייסמן דארין
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מאקרו כלכלה ב'
דרישות מוקדמות: ציון עובר בקורסי החובה של שנה א', לימוד בעבר וזכאות להיבחן במאקרו כלכלה א'
מס' הקורס: 1011.2105
היקף הקורס: 4 ש"ס
הקורס יעסוק בקביעת התוצר במשק סגור ובמשק פתוח קטן בעזרת מודל של שיווי משקל כללי בשוק הכסף, שוק העבודה ושוק המוצרים. הניתוח ישים דגש על קביעת התוצר בטווח הקצר ובטווח הארוך ועל יעילותם של הכלים הפיסקליים והמוניטריים בייצוב התוצר בטווח הקצר. בעזרת המודל יבחנו התופעות של אינפלציה, אבטלה והתחלופה בניהן. בנוסף הקורס ישים דגש על תפקידו של הבנק המרכזי בטיפול במשברים פיננסיים.   

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-2105-01 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח
Macroeconomics b - Equilibrium, Policy and the Open Economy
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר וייסמן דארין

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת