חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים
  Microeconomics C - Imperfect Competition, Game Theory and Information Economics  
1011-2104-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'1400-1700001 ביה"ס לכלכלהשיעור ד"ר בירד דניאל
ד"ר זלצר דן
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמות: ציון עובר בקורסי החובה של שנה א', לימוד בעבר וזכאות להיבחן מיקרו כלכלה ב'
היקף הקורס: 5 ש"ס

חלקו הראשון של הקורס עוסק בשני נושאים: תורת היצרן וכלכלת אינפורמציה. שתי החלטות מרכזיות שעל יצרנים לקבל הן כמה ליצר ואיך לתמחר. נראה כיצד החלטות אלה מושפעות מכוח השוק של היצרן, המידע שיש לו אודות הצרכנים והעדפותיהם, והיכולת שלו לספק מחירים הכוללים הנחות, חבילות ומנויים. נראה כיצד כוח שוק מניב רווח חיובי ליצרן, וכיצד אפליית מחירים--גביית מחירים שונים מצרכנים שונים--מאפשרת להבחין בין צרכנים גם בהעדר מידע מדויק על העדפותיהם. עוד נדון במצבים בהם מצבים לצדדים השונים בשוק אין מידע מלא ומשותף, ומדוע אז שווי משקל תחרותי אינו בהכרח יעיל פארטו.
החלק השני של הקורס מתמקד במודלים של תחרות בין מעטים. על מנת לנתח סיטואציות אלו, נלמד את מושגי היסוד של תורת המשחקים תוך שימוש נרחב בדוגמאות מעולם המכרזים. לאחר מכן, נשתמש בכלים אלו לזהות את שיווי המשקל הענפי תחת מבני תחרות שונים. לבסוף, נשתמש במודלים שנלמדו על מנת לזהות התנהגות לא תחרותית של חברות.

Course description
The first part of the course offers an analysis of the theory of monopoly and oligopoly. The second part focuses on asymmetric information in markets.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-2104-01 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים
Microeconomics C - Imperfect Competition, Game Theory and Information Economics
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר בירד דניאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת