חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות
  Microeconomics a - Economic Decision Making  
1011-2103-03
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'1000-1200009 ביה"ס לכלכלהתרגיל גב' לב עדי
סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמות: ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א', לימוד במקביל של מתמטיקה לכלכלנים ב'
היקף הקורס: 5 ש"ס
הקורס עוסק בהתנהגות הפרט (צרכן או פירמה) בתוך שוק בו אין לפרט השפעה על המחירים. בחלק הדן בתורת הצרכן יוגדרו מושגי יסוד כגון העדפות, פונקציית תועלת, עקומות אדישות ומגבלת תקציב. תורת הצרכן תשמש דוגמא לבעיה הכללית של אופטימיזציה תחת אילוצים, ופתרונה בהנחת קמירות. יוצגו פתרונות הבעיה בכלים גרפיים, מתמטיים, ואינטואיטיביים, ושימושם לסטטיסטיקה השוואתית, כגון גזירת פונקציות ביקוש. יבחנו יישומים שונים: היצע עבודה של הפרט וקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות. לסיום, בעיית היצרן תוצג כיישום נוסף של עקרונות האופטימיזציה הכלליים.

Course description

 

The course covers the basics of consumer and firm behavior, emphasizing the common structure of constrained optimization and the role of convexity.  The foundations of utility maximization are discussed, as well as the paradigm of revealed preferences and its limitations.  Using the concepts of indifference curves and budget sets, the marginality pr inciple is explained and consumer demand is analyzed.  Important special cases include the supply of labor, inter-temporal demand, and uncertainty.  Finally, the theory of the firm is presented as another manifestation of the general principles, including an analysis of the firm's optimal decision, and the derived supply and demand for production factors.  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת