חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה
  Macroeconomics a - Consumption, Investment and the Labor Market  
1011-2102-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'1400-1700010 ביה"ס לכלכלהשיעור מר בן יהודה שלומי
ד"ר ספורטא אקשטין איתי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמות: ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א', נבחן במתמטיקה לכלכלנים ב', לימוד בעבר וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה א', לימוד בעבר או במקביל של המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית ומיקרו כלכלה ב'
היקף הקורס: 4 ש"ס

הקורס עוסק בנושאים הבאים: (1) מושגי יסוד במאקרו כלכלה: תמ"ג, תל"ג, ההכנסה הלאומית, פחת הון, אינפלציה; (2) ביקוש מצרפי: מודל של תצרוכת וחיסכון על פני זמן, תיאורית ההכנסה הפרמננטית, מודל מחזור חיים של צריכה, נזילות. (3); היצע מצרפי: מאפיינים של פונקציית הייצור הנאו-הקלסית, הביקוש לגורמי ייצור, שוק העבודה, היצע העבודה ברמת הפרט והמצטבר, היצע הון, שיווי משקל תחרותי של גורמי הייצור, היצע המצרפי תחת תחרות משוכללת, וקשיחות שכר. (4) צמיחה כלכלית (5) אי שוויון

 

 

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-2102-01 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה
Macroeconomics a - Consumption, Investment and the Labor Market
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | מר בן יהודה שלומי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת