חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  Sustainable Energy for the 21st Century: Challenges and Opportunities
  Sustainable Energy for the 21st Century: Challenges and Opportunities  
0920-6465
קבוצה 01
סמ'  קיץ0900-1230101 לימודי הסביבהשיעור גב' פרג כהן מינץ יעל
סמ'  קיץ0900-1230101 לימודי הסביבהשיעור
סמ'  קיץ1200-1530101 לימודי הסביבהשיעור
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מפורט


0920-6465-01 Sustainable Energy for the 21st Century: Challenges and Opportunities
Sustainable Energy for the 21st Century: Challenges and Opportunities
שנה"ל תש"ף | סמ'  קיץ | גב' פרג כהן מינץ יעל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת