חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  בעיות סביבתיות בישראל - קורס סיורי שטח
  Recognition of environmental problems in Israel - a course field trips  
0910-4700
קבוצה 01
סמ'  ב'1400-1500105 לימודי הסביבהסיור ד"ר יצחק בן שלום חופית
סמ'  ב'0800-1100 סיור
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

היכרות עם בעיות סביבתיות נבחרות בישראל באמצעות סיורים באתרים מגוונים.

 

תיאור הקורס:

על כל קבוצת סטודנטים לבחור נושא שאפשר לערוך בו סיור.

במהלך הסיור/באתרים יקבלו תלמידי הקורס הדרכה מהסטודנטים או מנציגים/מומחים שיוזמנו מראש לסיור. אם הנושא הנבחר מתפרס על כמה אתרים, יש לתאם את לוח הזמנים בהתאם.

 

  • הקורס יציג אתרים בישראל המהווים אתגר סביבתי לאומי הן מבחינת הבעיות הסביבתיות הפיזיות והן מבחינת יחס החברה ו/או הרשויות אליהם.

 

  • הקורס יתמקד בהבנת דרכי הפעולה של גופים כמו המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות ו-NGOs.

 

  • במהלך הסיור יציגו הסטודנטים את הנושא שבחרו. כמו כן מומלץ להזמין לאתרים דוברים או מומחים.

 

סילבוס מפורט


0910-4700-01 בעיות סביבתיות בישראל - קורס סיורי שטח
Recognition of environmental problems in Israel - a course field trips
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר יצחק בן שלום חופית

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת