חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פרוייקטים בחקר הסביבה
  Projects in Environmental Research  
0910-4500
קבוצה 01
סמ'  א'1000-1400105 לימודי הסביבהפרוייקט פרופ פרבולוצקי אברהם
ש"ס:  4.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת