חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אנרגיה: "פנים רבות לה"
  Energy: "multiple shapes"  
0910-4470
קבוצה 01
סמ'  ב'1600-2000302 לימודי הסביבהסמינר ד"ר נפתלי ניר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

בנוסף לדיון בנושאים נבחרים מתחום האנרגיה ככל שיבחרו ע״ הסטודנטים, מטרת הסמינר לפתח מחשבה עצמאית וגיבוש דעה על נושא חדש ,תוך יכולת להערכת מאמר מדעי, הצגתו ולבסוף כתיבת עבודת סמינריון. הסטודנטים יידרשו להציג בפני הכיתה מצגת שהכינו מראש ולענות על שאלות הקשורות לנושא שבחרו. חלק מהציון יינתן על אופן ההצגה והמענה לשאלות. הסטודנטים ילמדו להעריך מצגות של אחרים מתוך כוונה לשפר  את יכולתם שלהם.

נושא הקורס:

הקורס מיועד לתלמידי תארים מתקדמים שייבחרו באופן עצמאי נושאים נבחרים מתחומי האנרגיה בהתאם לתחומי העניין של כל אחד.

סילבוס מפורט


0910-4470-01 אנרגיה: "פנים רבות לה"
Energy: "multiple shapes"
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר נפתלי ניר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת