חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אקלים ומים
  Climate and water  
0910-4450
קבוצה 01
סמ'  ב'1600-2000302 לימודי הסביבהסמינר ד"ר גבעתי עמיר אהרן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הסמינר:

הרחבת הדיון בסוגיות בנושא אקלים ומים בארץ ובעולם, ביקוש למים, שינויי אקלים והשלכותיהם על מקורות המים והסביבה ויחסי הגומלין בין משתני האקלים לתגובה ההידרולוגית, תוך התחשבות גם בהשפעות אנטרופגניות כגון שינויים בשימושי הקרקע על חקלאות, טבע וסביבה.

הנושאים השונים שידונו בסמינר יתמקדו בהשפעות של גורמים שונים על המחזור ההידרולוגי, על משק המים ועל צרכני המים במגזרים השונים (בית, חקלאות, תעשיה ושכנים), תוך התחשבות במגמות ותופעות כמו בצורת שיטפונות והקצנה אקלימית.   

סילבוס מפורט


0910-4450-01 אקלים ומים
Climate and water
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר גבעתי עמיר אהרן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת