חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  קיימות במאה ה-21
  sustainability in the 21 century  
0910-4060
קבוצה 01
סמ'  ב'1600-1800101 לימודי הסביבהשיעור ד"ר אטינגר ליה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

מטרת הקורס היא להכיר את  הממדים השונים של המשבר הסביבתי-חברתי, את הגישות השונות לקיימות ואת השאלות הערכיות והדילמות העולות מהן. לאפשר לסטודנטים ליצור לעצמם  "מצפן קיימות" ולגבש דעה מושכלת לגבי השאלה מהו אורח חיים מקיים במאה ה21 וכיצד החירום והדחיפות מתחילים למסגר את השיח.

 

נושא הקורס:

בשני הדורות האחרונים גדלה מאד ההשפעה של האנושות על המערכות האקולוגיות של הפלנטה וגדלה גם ההבנה שיש לכך השלכות חברתיות, כלכליות, תרבותיות, בריאותיות, וביטחוניות מרחיקות לכת. השינויים המהירים מקרינים על כל תחומי החיים ודורשים ממקבלי ההחלטות הבנה של קשרי הגומלין הסבוכים במערכת הגלובלית והתאמת המערכות המקומיות לאילוצי המערכת הגדולה.

תפיסת הקיימות מייצרת מערכת מושגית המאפשרת לנתח את השינויים ואת השלכותיהם על מנת למצוא ולפתח דרכים להתמודד עם האתגרים, האיומים וההזדמנויות שהמצב החדש מעורר. הקורס סוקר תפיסות וגישות שונות לקיימות ואת הכלים ודרכי הפעולה הנובעים מהם. נדון במחלוקות המרכזיות ובסוגיות הערכיות הרבות המתעוררות.  בין הגישות שיילמדו: גבולות הפלנטה -   הגדרת מרחב בטוח לאנושות, מודל "הבייגלה" לאנתרופוקן ( doughnut economics), תאוריית גאיה, FSSD- מסגרת לחשיבה אסטרטגית של פיתוח מקיים, נחלת הכלל כפעולה (commoning), המעבר הגדול (the great transition),deep adaptation, deep transition

סילבוס מפורט


0910-4060-01 קיימות במאה ה-21
sustainability in the 21 century
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר אטינגר ליה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת