חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  זיהום ושיקום מקווי מים
  Pollution and Rehabilitation of Aquatic Systems  
0910-4050
קבוצה 01
סמ'  א'1400-1600101 לימודי הסביבהשיעור פרופ גזית אביטל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

הקורס נועד להכיר את המבנה והתפקוד של מקווי המים הפנים-יבשתיים (inland waters) בדגש נחלים כמערכות אקולוגיות. בקורס יוצגו התשתיות הלא ביולוגיות, והתנאים הסביבתיים המאפיינים את מקווי המים וכיצד מאכלסי המים (חי וצומח) מנצלים ומגיבים לתנאי המערכת. המידע שיוצג יבהיר מדוע מקווי מים הן מערכות אקולוגיות ייחודיות, רגישות להפרה (כולל זהום) יותר ממערכות אקולוגיות אחרות אך יחד עם זאת בעלות יכולת לשיקום מהיר לאחר סילוק גורמי ההפרה.  

 

נושא הקורס:

הרציונאל של נושא הקורס הוא שכמערכות אקולוגיות הנמוכות בנוף יחסי הגומלין של מקווי המים הפנים-יבשתיים עם המערכות שסביבן הן בעיקר חד-צדדים, כלומר השפעות פעילויות ותהליכים ביבשה על מקווי המים שבמורד גדולים מהשפעות מקווי המים על הסביבה היבשתית. כתוצאה מכך מקווי המים חשופים להפרת מבנם והתנאים בהם כתוצאה משינויים בסביבה היבשתית. מאידך, מקווי המים הם ביסודם עולם היצורים הזעירים (יחסית ליבשה), אלו מאופיינים במחזורי חיים קצרים יחסית ולכן יכולת החלמה מהירה.

סילבוס מפורט


0910-4050-01 זיהום ושיקום מקווי מים
Pollution and Rehabilitation of Aquatic Systems
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ גזית אביטל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת