חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אקולוגיה תעשייתית בראייה עסקית
  Introduction to Industrial Ecology and Its Business Context  
0910-4046
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1400101 לימודי הסביבהשיעור ד"ר בלאס ורד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:
א. להבין את המושגים הבסיסיים של יעילות סביבתית ואקולוגיה תעשייתית

ב. להבין את הכלים העיקריים הקיימים בשימוש בתחום האקולוגיה תעשייתית

ג. הכרות עם מקרי בוחן אמיתיים של המושגים והשיטות עם דגש בצד העסקי

ד. להתנסות בניתוח ביצועים סביבתיים של פעילויות עסקיות שונות תוך שימוש במגוון כלים ושיטות

 

נושא הקורס:

הקורס מתמקד בהבנת השימוש בכלים ובגישות להערכת הביצועים הסביבתיים והיעילות הסביבתית של מוצרים, חברות ותעשיות שונות. הקורס יחשוף את הסטודנטים למושגים הבסיסיים של ניהול סביבתי ואקולוגיה תעשייתית ובוחן את השימוש בכלים שונים בהקשר העסקי. הקורס חושף את התלמידים לכלי עבודה ולמושגים כמותיים כדי להתמודד טוב יותר עם נושאים הקשורים לביצועים סביבתיים, אשר נמצאים בעלייה מתמדת באתגרים אותם הם מציבים לחברות ובעלי עניין שונים.

סילבוס מפורט


0910-4046-01 אקולוגיה תעשייתית בראייה עסקית
Introduction to Industrial Ecology and Its Business Context
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר בלאס ורד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת