חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לניהול סביבתי בעסקים
  Introduction to Corporate Environmental Management  
0910-4045
קבוצה 01
סמ'  א'1000-1200101 לימודי הסביבהשיעור ד"ר בלאס ורד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

להציג בפני הסטודנטים נושאים עיקריים בתחום הניהול הסביבתי בעסקים כולל גישות שונות בנושאי אסטרטגיה, דיווח ושיווק. בסיום בקורס הסטודנטים יוכלו לבצע אנליזה של פעילויות שונות הקשורות בניהול סביבתי, כמו כן להבחין בין נושאים רגולטוריים לנושאים שהם מעבר לחקיקה ועמידה בדרישות, ומבוצעים על ידי חברות משיקולים עסקיים שונים בצורה וולונטרית.

נושא הקורס:

יותר ויותר חברות רואות את הקשר בין רווחיות לבין ניהול סביבתי. זה עשוי להיות במונחים של יעילות, מזעור החשיפה לסיכון, מיתוג החברה, או דירוג אחריות חברתית. במהלך הקורס ילמדו התלמידים על נושאים מרכזיים בתחום הניהול הסביבתי העומדים בפני חברות פרטיות ומסחריות כיום. הקורס יתמקד באסטרטגיות קיימות ובעיות קשורות אחרות המסייעות לחברה להבין "מתי משתלם לה להיות יותר סביבתית". אנו נבחן אסטרטגיות שונות בהן חברות יכולות לבחור, כמו גם מודלים עסקיים חדשניים עבור שילוב נושאים סביבתיים באסטרטגיה העסקית כוללת.  נבחן מודלים חדשים כגון מעבר מודלים שירות, שיווק ירוק ושימוש במדדים שונים כדי למדוד את הביצועים הסביבתיים. קורס זה יעסוק בבעיות ניהול סביבתי מנקודת מבט עסקית.

סילבוס מפורט


0910-4045-01 מבוא לניהול סביבתי בעסקים
Introduction to Corporate Environmental Management
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר בלאס ורד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת