חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לבריאות סביבתית
  Introduction to Environmental Health  
0910-4044
קבוצה 01
סמ'  ב'1800-2000101 לימודי הסביבהשיעור ד"ר אובולסקי אורי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

להציג בפני הסטודנטים נושאים עיקריים בהשפעות סביבתיות על בריאות האדם.

נושא הקורס:

בריאות סביבתית עוסקת בגורמים חיצוניים המשפיעים על בריאות האדם. בקורס נסקור את הגורמים האלו, ובכללם חשיפות למזהמים, השפעת שינויי אקלים, סביבה ירוקה ועמידות לאנטיביוטיקה. כמו כן, נעסוק במחקרים עדכניים ובמתודולוגיות המשלבות מסדי נתונים גדולים. הקורס יכלול הרצאות ממומחים בתחום בנוסף לקריאה והצגה של מאמרים על ידי הסטודנטים.

סילבוס מפורט


0910-4044-01 מבוא לבריאות סביבתית
Introduction to Environmental Health
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר אובולסקי אורי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת