חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חולות מישור החוף בהיבטים סביבתיים
  Environmental aspects of Israel's coastal sand dunes  
0910-4043
קבוצה 01
סמ'  א'1200-1400101 לימודי הסביבהשיעור ד"ר שחם בועז
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

היכרות עם היבטים סביבתיים של חולות מישור החוף. משאבי טבע ותהליכים טבעיים, נופים צומח וחי אופייניים וייחודם. השפעות האדם, קונפליקטים בין האדם לטבע בחולות מישור החוף. הידרולוגיה ומשק המים בחולות מישור החוף. סוגיות של אתיקה סביבתית, כלכלה סביבתית.

נושא הקורס:

הקורס מתמקד בסוגיות סביבתיות של חולות מישור החוף של ישראל. ראשית היכרות עם בתי הגידול הטבעיים, הנופים ובתי הגידול העיקריים, דוגמאות לצומח וחי של חולות החוף בדגש על התאמותיהם האבולוציוניות וייחודם ברמה האזורית והעולמית. בהמשך, השפעות האדם ותהליכי הפיתוח של מאה השנה האחרונות, קונפליקטים בין שימור לבין פיתוח, ניצול וניצול יתר של משאבי טבע בחולות החוף.

סילבוס מפורט


0910-4043-01 חולות מישור החוף בהיבטים סביבתיים
Environmental aspects of Israel's coastal sand dunes
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר שחם בועז

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת