חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ננוטכנולוגיה סביבתית
  Environmental nanotechnology  
0910-4042-01
סמ'  ב'1600-1800105 לימודי הסביבהשיעור ד"ר צוקר אינס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

הכרת תחום "ננוטכנולוגיה סביבתית", פיתוח חשיבה ביקורתית על ננו-טכנולוגיות סביבתיות ועל נוכחות ננוחומרים בסביבה, מתן ארגז כלים למציאת פתרונות מתכללים לבעיות סביבתיות וניהול שיח מקצועי עם אנשים מתחומים מקבילים.

 

נושא הקורס:

הקורס החדש יציג את השימושים העיקריים של ננוטכנולוגיה כפתרון לבעיות סביבתיות בתחום של חסכון ויצור אנרגיה, סנסורים סביבתיים, וטיפול במים ובאוויר. לאחר יישור קו והכרה עם התחום, הקורס ידון באופן ביקורתי על עתיד הטכנולוגיה, ועל יכולת שילובה במערכות תעשייתיות סביבתיות1. הקורס מתחלק ל-3 פרקים עיקריים: (1) ננוטכנולוגיה: תכונות כימיות-פיסיקליות בסיסיות, סינתזה, ואפיון, (2) יישומים סביבתיים של ננוחומרים ודיון על מקרי מבחן מן הספרות, ו- (3) השפעות סביבתיות של ננוחומרים (גורל, הסעה ורעילות ננוחומרים בסביבה).

סילבוס מפורט


0910-4042-01 ננוטכנולוגיה סביבתית
Environmental nanotechnology
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר צוקר אינס

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת