חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מושגי יסוד בכלכלה סביבתית
  Principles of Environmental Economics  
0910-4040
קבוצה 01
סמ'  ב'1000-1200101 לימודי הסביבהשיעור ד"ר באום צבי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

להקנות  לסטודנטים הבנה של מושגי יסוד בכלכלת סביבה והיכרות עם תיאוריות כלכליות, מודלים וכלים כמותיים לבקרת השימוש ולניהול יעיל של משאבי טבע וסביבה, תוך הבנת אופן הפעולה של תמריצים כלכליים ושל מדיניות רגולציה.

נושא הקורס:

הקורס מתמקד בתחומים הבאים:

1. מושגי יסוד בכלכלה: "היד  הנעלמה" ומנגנון השוק החופשי, היצע וביקוש, זכויות קניין, מוצרים ציבוריים, כשלי שוק, השפעות חיצוניות, צמיחה בת קיימא, ניתוח עלות תועלת, תופעת המחסור במשאבי טבע, יעילות סטטית, יעילות דינמית.

 

2. שיטות להערכה כלכלית של משאבים סביבתיים: נכונות לשלם, ערכים של שימוש/ אי-שימוש, שיטות המבוססות על העדפות מוצהרות ועל ההעדפות נגלות.

 

3. ניהול משאבי מים וקרקע: הקצאה ושימוש יעיל במשאבי מים וקרקע. שינויי ייעוד של קרקעות ואמצעים להתמודדות עם כשלי שוק, הקצאה יעילה של מי תהום ומים עיליים, ניהול ביקושי מים ומדיניות תמחור.

 

4. כלכלת דיג: מאפייני הדגה/בית הגידול, בניית  מודל דיג, דיג יעיל ובר– קיימא, נגישות פתוחה, דיג יתר והכחדת מינים,  אמצעי מדיניות ורגולציה.

 

5. ניהול משאבי אנרגיה:  מגמות עולמיות, אנרגיות מתחדשות בייצור חשמל –  פוטנציאל ואתגרים, רשתות חכמות, אגירה וניהול ביקושים, עריכת השוואות כלכליות בין חלופות שונות להפקת אנרגיה, אמצעי מדיניות ורגולציה.

סילבוס מפורט


0910-4040-01 מושגי יסוד בכלכלה סביבתית
Principles of Environmental Economics
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר באום צבי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת