חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חינוך סביבתי לקיימות - תובנות ממחקר
  Environmental education for sustainability ? insight from research  
0910-4038
קבוצה 01
סמ'  ב'1000-1200105 לימודי הסביבהשיעור פרופ גולדמן דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס

הקניית השכלה בסיסית בנושאים תיאורטיים ומעשיים הקשורים לחינוך סביבתי כחינוך שצמח מתוך צורך ויש הטוענים צריך להוות יסוד מארגן של החינוך בימינו.

נושא הקורס 

הקורס יתמקד בחינוך סביבתי כתפיסה חינוכית, מנקודות מבט תיאורטית ומעשית. הקורס יעסוק בבסיסיים הרעיוניים והפילוסופיים של חינוך סביבתי; ביעדים ובעקרונות ובשאלות מעשיות הקשורות ליישומו; בגישות משתנות בחינוך סביבתי כפי שמשתקפות באבולוציה של התחום. יידונו תובנות, סוגיות ואתגרים הנוגעים לחינוך סביבתי ולשינוי התנהגות העולות מהמחקר המתבצע בתחום.

סילבוס מפורט


0910-4038-01 חינוך סביבתי לקיימות - תובנות ממחקר
Environmental education for sustainability ? insight from research
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ גולדמן דפנה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת