חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ביו הנדסה סביבתית
  Environmental Bioengineering  
0910-4033-01
סמ'  א'1000-1200106 לימודי הסביבהשיעור פרופ גולברג אלכסנדר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד בעולם הביו-הנדסה, להציג שימוש בביו-הנדסה ביישומים סביבתיים ולדון על השלכות הסביבתיות של ביו-הנדסה. הקורס נועד להקנות כלים וידע סביבי על ביו-הנדסה לסטודנטים עם רקעים שונים שבעתיד יצטרכו לקבל החלטות שקשורות לביוטכנולוגיה והסביבה. הגישה המערכתית של הקורס תקשור בין מיקרוביולוגיה סביבתית, ביולוגיה סינטטית, ביוטכנולוגיה סביבתית הנדסה סביבתית והרכת סיכונים שקשורים לכל ההבטים האלה של ביו-הנדסה.

נושא הקורס:

בילוגיה, רפואה ומדעי הסביבה עוברות מהפכה כאשר שיטות כמותיות למדידה ,אנליזה ועיצוב מיושמות לפתרון בעיות חשובות בתחומים אלה. ביו-הנדסה סביבתית נועדה לפתור את הבעיות הסביבתיות והאקולוגיות בעזרת שימוש ביצורים חיים. אבל כמו בכל טכנולוגיה שנועדה לפתור סוג מסויים של בעיות, היא גם יוצרת סיכונים חדשים. הקורס נועד לדון על היבטים שונים של ביו-הנדסה סביבתית וההשלכות של השימוש ביו-הנדסה על הסביבה.

סילבוס מפורט


0910-4033-01 ביו הנדסה סביבתית
Environmental Bioengineering
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ גולברג אלכסנדר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת